Beszélgess velem! 
  Felhasználó név:/Jelszó:
  Bejelentkezve: -
     
  Keressen:  

CIKKEK - Meglévő cikkek  Gazdaság, Kereskedelem


Fogyasztóvédelem
Emberi és polgári jogok
Szellemi tulajdon
Hivatali ügyek, közigazgatás

Európai Szabadalom?

Téma: Szellemi tulajdon

Az Európai Parlament megszavazta, 25 ország csatlakozik az EU szabadalomhoz. A tagállamok megerősített együttműködés keretében - akár 2012-től - elindíthatják az EU szabadalmat...

Sok feltaláló hitte azt, hogy létezik EU szabadalom (hogy „világszabadalomról” ne is beszéljünk), vagy legalábbis a magyar szabadalom érvényes az egész Unióban. Számukra nem sok újdonságot jelent a hír, talán csak annyit, hogy részben igazuk lett. A világ szabadalmainak egyesülésére azonban még nekik is várniuk kell.

Az egységes európai szabadalmi rendszert már a 70es években elkezdték tervezni, ennek első jelentős lépése az Európai Szabadalmi Egyezmény aláírása volt, Münchenben. A mai napig ez az egyezmény jelenti az európai szabadalmi rendszer alapját, amely jelzi azt is, hogy a valódi egységesítés megakadt. Az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) nem csak az észt osztja, hanem ő nyújtja az ún. „Európai Szabadalmat”, amely nem tévesztendő a fenti „EU szabadalommal”. Az ESZE egyébként szintén december közepén választotta igazgatótanácsa elnökhelyettesévé dr. Bendzsel Miklóst, az MSZH, bocsánat 2011-től immár Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökét. Az ESZE-nek tagja az EU tagállamokon kívül számos ország, így Norvégia, Svájc, Törökország, Horvátország és Szerbia is. Az Európai Szabadalmat a kiválasztott tagállamokban érvényesíttetni is kell, amely esetenként jelentős további kiadással jár (helyi szabadalmi ügyvivő, fordítás költsége). E kiadásokat mérsékli a több országra kiterjedő Londoni Egyezmény, amely 2011-től Magyarországon is hatályos, és amely szerint nem kell, vagy csak az igénypontokra kell fordítást benyújtani. Magyarország ez utóbbi verzióhoz csatlakozott, azzal a további kikötéssel, hogy a leírásnak angolul (is) meg kell lennie. A jelentős díjak mellett az ESZE további nehézsége, hogy a jogérvényesítés nem egységes, azt minden egyes tagállamban külön kell kezdeményezni. Egy szokásos gyógyszeripari multi-bitorlásnál ez n 1 elsőfokú és ugyanannyi másodfokú bírósági költséget jelent. Persze ne őket féltsük, ez mind benne van esti tablettáink árában.

A végső cél az volna, hogy az Unión belül egy feltalálónak csak egy helyre és egy nyelven kelljen benyújtania európai szabadalmi igényét, s innentől kezdve lehetőleg már ne is legyen több gondja vele. Így van ez az EU-hoz hasonló piaci potenciált képező Japánban és USA-ban. A feltaláló az EU-ban sem szeretne tagállami érvényesítést és temérdek fordítási díjat. Az érdekek azonban sokfélék. Egyes országok a fejlesztők, feltalálók nyelvi nehézségei miatt aggódnak, amelyet a szakmai és hatósági bevételkiesés kézzel foghatóbb árnya nagyít gólemmé. Ezért a valódi egységesítést nyújtó EU szabadalmat már jó évtizede hiába tervezik bevezetni. A fő ellenző épp a spanyolviasz hazája, de az olaszok is kellően ellenzik, és kis hazánkban sem található nagy lelkesedés.

Az elvi utat a Lisszaboni Szerződés nyitotta meg az egységes, korábban „Közösséginek” nevezett EU szabadalom irányába. Várnunk kell azonban még az Európai Bíróság állásfoglalására is (2011 tavaszára várható), amely a tervezett EU szabadalom és az EU alapelveinek összefüggéseit vizsgálja meg. Az Európai Bíróság szabad jelzése után a tagállamoknak még meg kell egyezniük néhány olyan „apróságban”, mint az egységes európai szabadalmi bíráskodás, illetve a nyelvi kérdések. Előreláthatólag az EU szabadalom be fog tagozódni az ESZE rendszerébe, továbbá az EU szabadalom elbíráló szerve is az ESZE-t működtető müncheni székhelyű Európai Szabadalmi Hivatal lesz. Feltehetőleg a három munkanyelv (angol, német, francia) megmarad, és az ügyesebb országok angol nyelvű leírást és nemzeti nyelvükre történő igénypont-fordítást harcolhatnak ki. Bitorlás vagy jogvita esetén feltehetőleg szükség lesz teljes nemzeti fordításra, amely alapján nemzeti elsőfokú hatóság, illetve bíróság dönt a teljes EU szabadalom vonatkozásában. A fellebbvitel feltehetőleg EU szinten lesz központosítva.

A fenti előzmények után a hír az, hogy a hosszú huzavonát látva több ország – a Lisszaboni Szerződés által lehetővé tett „megerősített együttműködés” jogintézményével élve – összefogott, és elébe ment az eseményeknek. Tizenkét tagállam (Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Litvánia, Luxemburg, Hollandia, Lengyelország, Szlovénia, Svédország és Nagy-Britannia) fogott össze, és lát neki az e tagállamokban érvényes EU(beli) szabadalom beindításának. A szabadalmi leírásokat az angol, német vagy francia nyelvek egyikén kellene benyújtani.

Miután a Bizottság december közepén áldását adta az elképzelésre, azt az Európai Parlament 2011 februárjában jóváhagyta. A versenyképességi tanács március 8-án tárgyalja. A döntés lényegében azt jelenti, hogy a megerősített együttműködéshez csatlakozó államok alakítják ki egymás között az egységes rendszert, míg a kívül maradók irányában fennmarad a jelenlegi állapot. Jelenleg további 13 ország, köztük Magyarország jelezte csatlakozási szándékát. Csak Olaszország és Spanyolország marad távol. A kezdeményezés megolajozza az eddig csikorgó szabadalmi együttműködést, és várhatóan csökkenhetnek az európai szabadalmi díjak.

2011-02-18


A cikk írója:
Név: Pintz György
Iroda: Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda
Web cím: -

Jóváhagyó:
Név: dr. Szekeres Krisztina
Iroda: dr. Szekeres Krisztina Ügyvédi Iroda
Web cím: -


 
 
© 2011 E-CTM Kft.
Minden jog fenntartva