Beszélgess velem! 
  Felhasználó név:/Jelszó:
  Bejelentkezve: -
     
  Keressen:  

CIKKEK - Meglévő cikkek  



Gazdaság, Kereskedelem


Fogyasztóvédelem
Emberi és polgári jogok
Szellemi tulajdon
Hivatali ügyek, közigazgatás

Európai Szabadalom - újratöltve

Téma: Szellemi tulajdon

Március idusa előtt két fontos fejlemény történt: Az Eu Versenyképeségi Tanácsa jóváhagyta az EU szabadalmat, ugyanakkor az integrált európai bíráskodást elvetette az Európai Bíróság

A Versenyképességi Tanács (miniszterek tanácsa) jóváhagyta az EU szabadalomra vonatkozó megerősítő együttműködést. A Bizottság a hó végére ígér koncepciót. Ennek kapcsán még számos megoldandó probléma vár az illetékesekre. Nincs még egyezség a befolyó fenntartási díjak tagállamok közötti felosztásában.

Nem áll az EU szabadalom útjába, de problémát jelent a jogérvényesítés és a jogalkalmazó fórumok kérdése. Ez elsősorban a gyógyszer- és vegyipart érinti kedvezőtlenül. Az Európai Bíróság ugyanis nem hagyta jóvá az egységes európai szabadalmi bíráskodás tervezett rendszerét. 2011. március 8-án közzétett 1/09. számú véleményében az Európai Unió Bírósága úgy foglalt állást, hogy az „integrált” szabadalmi bíróság létrehozásáról szóló nemzetközi megállapodás-tervezet a jelenlegi formájában nem felel meg az uniós jognak, a tervezett szabadalmi bíróság nem egyeztethető össze az uniós joggal.

Az Európai Bíróság szerint azért nem jó az EU szabadalmi bíróság koncepciója a jelenlegi formájában, mert
- megfosztaná a tagállami bíróságokat az uniós jog értelmezésére és alkalmazására vonatkozó hatáskörüktől (a jelenlegi koncepció szerint az európai és közösségi szabadalmi bíróság ugyanis nem csupán a tervezett nemzetközi megállapodás, hanem az uniós jog rendelkezéseinek értelmezésére és alkalmazására is hatáskört kapna),
- aránytalanul megváltoztatná az uniós intézmények és a tagállamok részére megadott azon hatásköröket, amelyek alapvető fontosságúak magának az uniós jog jellegének megőrzését illetően,
- az európai és közösségi szabadalmi bíróság valamely olyan határozata, amely esetleg sértené az uniós jogot, nem képezhetné kötelezettségszegési eljárás tárgyát, és semmiféle vagyoni felelősséget sem vonna maga után a tagállam vagy a tagállamok irányában, tehát a bíróság által esetlegesen okozott károk megtérítése nem megfelelően szabályozott.

A Bíróság tehát most közzétett véleményében elsősorban nem a saját kompetenciáját, hanem a nemzeti bíróságok hatáskörét félti. A szabadalmi bíróság létrehozása megfosztaná a nemzeti bíróságokat attól a lehetőségtől, illetve adott esetben kötelezettségtől, hogy szabadalmi ügyekben előzetes döntéshozatali kérelemmel forduljanak az Európai Unió Bíróságához.

A szabadalmi bíráskodást a tagállamoknak és az EU-nak újra kell gondolnia az Európai Bíróság véleményének ismeretében.

2011-03-11


A cikk írója:
Név: Pintz György
Iroda: Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda
Web cím: -

Jóváhagyó:
Név: dr. Bede Máté
Iroda: -
Web cím: -


 
 
© 2011 E-CTM Kft.
Minden jog fenntartva