Beszélgess velem! 
  Felhasználó név:/Jelszó:
  Bejelentkezve: -
     
  Keressen:  

CIKKEK - Meglévő cikkek  Gazdaság, Kereskedelem


Fogyasztóvédelem
Emberi és polgári jogok
Szellemi tulajdon
Hivatali ügyek, közigazgatás

UPC-ügy

Téma: Fogyasztóvédelem

A mai világban szinte elképzelhetetlen, hogy egy-egy háztartásban ne legyen használatos valamely kábelszolgáltató által nyújtott kábeltévé- illetve internetes szolgáltatás.

Annak a ténynek a tudatában, hogy mondhatni már-már elemi szükségletté vált az emberek számára a szélessávú információáramlás és a tömérdek tévécsatorna által biztosított multi-szórakozás lehetősége, a különféle kábelszolgáltatók jobbnál-jobbnak hangzó ajánlatokkal bombázzák a fogyasztókat. Az egyik közismert és a lakosság számottevő része által igénybevett szolgáltató, a UPC Magyarország Kft., amely honlapján szintén olcsó, akciókkal csábító csomagokat ajánl az érdeklődők figyelmébe. Azonban nem árt figyelmesnek lenni azon időlegesen díjtalan extrákkal kapcsolatban, amik a csomaghoz járnak, de három hónap után, az ingyenesség megszűntével, súlyos forintokkal növelik a havi számlák nagyságát. Természetesen a három hónap leteltével bárki lemondhatja ezeket a plusz szolgáltatásokat, ha egyáltalán tudatában van annak, hogy azok a csomag részét képezik. Ugyanis a szóban forgó szolgáltatást nyújtó fél hajlamos arra, hogy a szerződésben apró betűkben, jól elrejtett helyen tüntesse fel az ezekkel kapcsolatos információkat, amivel közvetve megtéveszti a fogyasztót és eléri, hogy az idő leteltével a fogyasztó- akár akaratán kívül- továbbra is használja az immár fizető szolgáltatást.


Nem ez volt az egyetlen húzása a UPC-nek, amit, erősebb helyzetét kihasználva, elkövetett a www.jog.eu egyik Ügyfelével szemben, aki jóhiszeműen bízva a szolgáltató tisztességes kereskedelmi gyakorlatában, szerződést kötött a Digital Bronze csomag bevezetésére. A gondok már a kezdet kezdetén jelentkeztek, mikor a UPC olyan időpontot választott a számlázáshoz, amikor még csak be sem volt kötve a szóban forgó szolgáltatás. Az említett Ügyfél jogos érdekeinek védelmében a fizetési határidő lejártát megelőzően egy díjreklamáció benyújtásával kérte a számlázás korrekcióját, amire a 30 napos kötelező válaszadásai határidőn belül nem érkezett válasz, sőt a UPC fizetési felszólításokkal és telefonhívással zaklatta az Ügyfelet, noha ő maga volt az, aki jogsértésével a helyzetet előidézte.


A tarthatatlan állapot és a sorozatos zaklatások megszüntetése végett az Ügyfél a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez fordult, a számára törvényi keretek között biztosított jogorvoslati lehetőségek igénybevétele végett. A Digital Bronze kábeltévé csomaghoz tartozó, 3 hónapig díjmentes Filmbox prémium csomaggal kapcsolatban megállapítást nyert, hogy a Szolgáltató az Ügyfél jogainak csorbításával járt el, amikor honlapján nem tüntette fel az előfizető kötelezettségét a lemondással kapcsolatban. Döntés viszont nem született, mert az eljárást átutalták a Gazdasági Versenyhivatalhoz, azonban enélkül is, már haladásnak könyvelhető el, hogy a UPC azóta honlapját megváltoztatva, egy menüpont beiktatásával lehetővé teszi az interneten történő lemondást.


A díjreklamáció tekintetében a Felügyelőség 2012. január végén hozta meg határozatát, melyben alaposan mérlegelve az ügy összes körülményét fogyasztóvédelmi bírsággal sújtotta a UPC-t és 100.000 Ft-os pénzbírság megfizetésére kötelezte, mivel a fogyasztó tájékoztatáshoz fűződő joga sérült azzal, hogy panaszbenyújtására nem kapott időben választ, illetve a folyamatos fizetési felszólítás küldésével olyan döntés meghozatalára késztették az Ügyfelet, amit egyébként nem hozott volna meg.


Bár a mindössze 100.000 Ft-os bírság egy ilyen mamutcéget nem hogy a csőd szélére nem taszít, de annyira sem érzi meg mint az ember a lágy fuvallatú szellőt egy kellemes tavaszi estén. Mindennek ellenére mégis érdemes sikerként kezelni a döntést, hiszen ez is bizonyítja, hogy a gyengébb pozícióban lévő fogyasztónak nem hiába állnak rendelkezésére az érdekeit védő eszközök, azonban azokat használni is kell, hogy elismerést szerezzünk magunknak. Sarkalljon mindenkit az eset arra, hogy legyen résen, amikor ilyen fajtájú szerződések megkötésébe egyezik bele és ne adja be a derekát a szolgáltatók nyomására, hanem jogsértés esetén inkább forduljon a megfelelő szervekhez. Azoknak pedig, akik hasonló cipőben jártak vagy járnak, mint az említett Ügyfél, szolgáljon példaként a fentiekben ismertetett eset. A Versenyhivatal döntése még várat magára.2012-04-05


Szerző:
Jogeset


 
 
© 2011 E-CTM Kft.
Minden jog fenntartva